Media Społecznościowe
Fundacja Pro Juventus
Fundacja Pro Juventus

stawia sobie za cel promocję młodych muzyków w szerokim aspekcie propagowania talentów muzycznych, starając się uwypuklić indywidualny rys każdego z nich.

Kontakt

Niech świat Cię usłyszy ! 

sfinansowano ze środków Fundacji PZU

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fenomeny Muzyczne 2023

 1. pl
 2. en
 1. pl
 2. en

II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fenomeny Muzyczne 2023

Organizator konkursu - „Fundacja Pro Juventus” - stawia sobie za cel promocję młodych muzyków w szerokim aspekcie propagowania talentów muzycznych, starając się uwypuklić indywidualny rys każdego z nich w bogatym nurcie twórczości fortepianowej. 

Obecna sytuacja ogólnoświatowej pandemii wpłynęła w sposób szczególny na kształt działalności środowiska artystycznego przenosząc niejednokrotnie aktywność zawodową ludzi sztuki do przestrzeni wirtualnej.  W kontekście tych potrzeb, ograniczeń i wymagań nowej rzeczywistości powstała idea stworzenia internetowego konkursu pianistycznego – Fenomeny Muzyczne 2022.  

„Fenomen” to inaczej zjawisko rzadkie i niezwykłe, szczególne i wyjątkowe, zawierające w swojej istocie unikatowy zespół cech. 

Czyż te wszystkie określenia nie stanowią jednocześnie opisu tak bliskiego nam słowa MUZYKA ? W swoim wymiarze estetyczno-historycznym jest Ona właśnie niezwykła, jedyna , wyjątkowa – zarówno w kontekście profesjonalnego rozumienia sztuki jak i w wielowymiarowym znaczeniu międzynarodowego , uniwersalnego języka komunikacji międzyludzkiej.

Fenomenem jest dla nas również każdy młody człowiek, próbujący swych sił w zmaganiach konkursowych, gdzie poza aspektem rywalizacji, najistotniejszym czynnikiem jest potrzeba prezentacji artystycznej na arenie międzynarodowej, w tak innej obecnie rzeczywistości przekazu internetowego.        
                                                                                           
Zaproszenie 
Serdecznie zapraszamy pianistów z całego świata do wzięcia udziału w II Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym online –   Fenomeny Muzyczne 2022.  
Wśród grona jurorów konkursu znajdują się wybitni artyści , światowej sławy pianiści i pedagodzy m.in. Janusz Olejniczak, Andrzej Jasiński, Jerzy Sterczyński.
ZAPRASZAMY
Niech świat Cię usłyszy !